Dette er en interessetilkendegivelse som rytter til

Team Rotary Favrskovs jubilæumstur 2020.

Endelig bekræftelse foretages efter tilmeldingsfristens udløb d. 1. november 2019.

Ved endelig bekræftelse fremsendes faktura på
1. rate kr. 7.000,- til betaling senest d. 1. december 2019.
2. rate kr. 7.000,- forfalder til betaling d. 1. april 2020.

De indbetalte beløb refunderes ikke.

Såfremt træningsmålet på mindst 500 km landevejscykling inden d. 15. april ikke er opfyldt forbeholder Team Rotary Favrskov sig retten til at afvise fortsat deltagelse på holdet uden refusion af tidligere indbetalte beløb.

Deltagelse i turen og træningen sker på eget ansvar.
Du er forpligtet til selv at søge for forsikring.
Du stiller selv cykel og sko til rådighed.
Deltagerbetaling dækker ikke egen hjemtransport.

Betalingen dækker arrangeret træning inkl. spinning og weekendtur, 8 dages tur til Paris inkl. forplejning og overnatning samt to sæt cykeltøj.

Team Rotary Favrskov forbeholder sig ret til at anvende billedmateriale af ryttere.

Se yderligere information og tilmelding under TRF 2020