Dette er en interessetilkendegivelse som rytter til

Team Rotary Favrskovs tur 2018.

Endelig bekræftelse foretages efter tilmeldingsfristens udløb d. 1. november 2017.

Ved endelig bekræftelse fremsendes faktura på
1. rate kr. 6.000,- til betaling senest d. 1. december 2017.
2. rate kr. 7.500,- forfalder til betaling d. 1. april 2018.

De indbetalte beløb refunderes ikke.

Såfremt træningsmålet på mindst 500 km landevejscykling inden d. 15. april ikke er opfyldt forbeholder Team Rotary Favrskov sig retten til at afvise fortsat deltagelse på holdet uden refusion af tidligere indbetalte beløb.

Deltagelse i turen og træningen sker på eget ansvar.
Du er forpligtet til selv at søge for forsikring.
Du stiller selv cykel og sko til rådighed.
Deltagerbetaling dækker ikke egen hjemtransport.

Betalingen dækker arrangeret træning inkl. spinning og weekendtur, 8 dages tur til Paris inkl. forplejning og overnatning samt to sæt cykeltøj.

Dit navn, alder og cykelerfaring vil blive offentliggjort på Team Rotary Favrskovs hjemmeside.

Se yderligere information og tilmelding under TRF 2018